Κατηγορίες

Κυκλική Οικονομία - Ανακύκλωση

Κυκλική Οικονομία - Ανακύκλωση

Το γραμμικό μοντέλο παραγωγής βασίζεται στο τρίπτυχο "προμήθεια πρώτης ύλης -  παραγωγή προϊόντων - απόρριψη στο τέλος της χρήσης" και πάνω σε αυτό έχουν αναπτυχθεί οι περισσότερες οικονομίες στο κόσμο. 
Σύμφωνα με το εν λόγω μοντέλο, κάθε προϊόν αναπόφευκτα φτάνει στο "τέλος της ωφέλιμης ζωής" γεγονός που από μόνο του, το καθιστά πλέον μη βιώσιμο.
Δεδομένης της αυξανόμενης ανησυχίας για την εξάντληση των φυσικών πόρων και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, καθώς και την ανάγκη για αειφόρο ανάπτυξη, η κυκλική οικονομία  έρχεται ως φυσικό επακόλουθο.
Με απλά λόγια, ως κυκλική οικονομία ορίζεται η επιμήκυνση του κύκλου ζωής των προϊόντων με παράλληλη εξοικονόμηση μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων, μέσω της μείωσης, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης πρώτων υλών, ενέργειας και αποβλήτων.
Η κυκλική οικονομία αποτελεί μία αξιόπιστη, σύγχρονη πρόταση για βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία έχει πολλαπλά οφέλη για την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον. Γι’ αυτό το λόγο αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής της εταιρίας μας.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Η ανακύκλωση συνοπτικά, είναι η διαδικασία κατά την οποία μέρος των απορριμμάτων μετατρέπονται σε πρώτες ύλες από τις οποίες παράγονται νέα προϊόντα. Η συμβολή της ανακύκλωσης είναι πολλαπλή:

  • Μείωση απορριμμάτων
  • Εξοικονόμηση ενέργειας
  • Περιορισμός ρύπανσης στην ατμόσφαιρα, στο έδαφος, στις θάλασσες και στον υδροφόρο ορίζοντα.
  • Βελτίωση βιοτικού επιπέδου των λαών
  • Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
  • Προαγωγή της αειφορίας

Ενστερνιζόμενοι πλήρως τις αρχές της κυκλικής οικονομίας  έχουμε εισάγει εδώ και αρκετά χρόνια τη χρήση, σε ποσοστό, ανακυκλωμένης πρώτης ύλης στην παραγωγή μας.

Το 2018, το ποσοστό αυτό ανήλθε στο 10 - 12 % ενώ το 2019 έφτασε το 15%. Για το 2020 σκοπεύουμε να φτάσουμε ή και να ξεπεράσουμε το 20% ανακυκλωμένης πρώτης ύλης με το μεγαλύτερο μέρος αυτής να είναι PCR (Post Consumer Recycled). Να επισημάνουμε ότι πάντα στόχος της εταιρίας μας είναι να διατηρούμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων μας και ότι η επιλογή και χρήση της ανακυκλωμένης πρώτης ύλης δεν επηρεάζει τα χαρακτηριστικά αυτό.  Ειδική μνεία πρέπει να γίνει σχετικά με την επιλογή των προϊόντων όπου χρησιμοποιείται η ανακυκλωμένη πρώτη ύλη. Όσον αφορά τα προϊόντα που προορίζονται για χρήση σε επαφή με τρόφιμα, χρησιμοποιούμε μόνο πρωτογενή πρώτη ύλη ώστε να διασφαλίζουμε απόλυτα την ασφάλεια του καταναλωτή. Η παραγωγή ανακυκλώσιμης πρώτης ύλης που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σκεύη για τρόφιμα, είναι ακόμα σε πρώιμο στάδιο όμως παρακολουθώντας στενά τις τεχνολογικές εξελίξεις στον εν λόγω τομέα, θα είμαστε από τους πρώτους που θα χρησιμοποιήσουν καθαρή ανακυκλωμένη πρώτη ύλη και σε αυτήν την κατηγορία προϊόντων.

Ο συγκεκριμένος ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της διαδικτυακής εμπειρίας σας. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε τη σελίδα μας θεωρούμε ότι συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Η επιλογή σας μπορεί οποτεδήποτε να τροποποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί σε αυτό το σύνδεσμο