Κατηγορίες

Περιβάλλον

Προστασία του Περιβάλλοντος

Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί διαχρονικό στόχο της ΒΙΟΜΕΣ και η προσπάθειά μας είναι να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον και η συνεχής βελτίωση της περιβαλλοντικής μας επίδοσης. Δεσμευόμαστε όλοι, διοίκηση και προσωπικό, όχι μόνο για την τήρηση των εθνικών και ευρωπαϊκών νομοθετικών διατάξεων αλλά και για την προώθηση προγραμμάτων πράσινης ανάπτυξης έτσι ώστε να πετύχουμε τον στόχο αυτό.

Ενεργειακό αποτύπωμα

Μέσα από την ανανέωση του εξοπλισμού, την βελτιστοποίηση των διεργασιών αλλά και τον επανασχεδιασμό προϊόντων συμβάλουμε αποφασιστικά στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος της εταιρίας μας.

Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε τα εξής:

  • Χρήση εξελιγμένων πρώτων υλών που απαιτούν χαμηλότερες θερμοκρασίες (λιγότερη ενέργεια) για τη θερμική τους κατεργασία. Μεσοσταθμικά έχουμε μειώσει τις θερμοκρασίες κατεργασίας των πρώτων υλών κατά 15 βαθμούς Celsius. Αυτό μεταφράζεται σε περίπου 10% μικρότερη απαίτηση σε ενέργεια για θερμότητα.
  • Με τη χρήση ανακυκλωμένων πρώτων υλών πετυχαίνουμε χαμηλότερη έκλυση αερίων του θερμοκηπίου κατά 65 - 70% σε σχέση με τις πρωτογενείς πρώτες ύλες. Αυτό σημαίνει κατ' επέκταση πως αυξάνοντας τη συμμετοχή αναγεννημένης πρώτης ύλης στο σύνολο της παραγωγής μας, συμβάλλουμε στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου.
  • Για την ψύξη του εξοπλισμού κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας χρησιμοποιούμε κλειστό κύκλωμα ψύξης, εξοικονομώντας έτσι ενεργειακούς αλλά και υδάτινους πόρους.           

 

Μηδενικά απορρίμματα

Η εταιρία μας είναι πλήρως προσανατολισμένη στη διαρκούς μείωσης παραγωγής απορριμμάτων.

Το εσωτερικό σύστημα ανακύκλωσης που διαθέτουμε, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και θραυστήρες πλαστικών, κάτι που σημαίνει πως τα απορριφθέντα από την παραγωγική διαδικασία προϊόντα καθώς και οι επιστροφές από πελάτες ή ακόμα και παλαιά είδη που δεν παρουσιάζουν εμπορική κίνηση, αξιοποιούνται στο 100%. Έτσι διασφαλίζουμε πρακτικά πως έχουμε μηδενική απόρριψη πλαστικών από την παραγωγική μας διαδικασία.

Σχετικά με τα υλικά συσκευασίας που εισέρχονται και εξέρχονται από εμάς, μεριμνούμε με τον πλέον επίσημο και ενδεδειγμένο τρόπο για τη διαχείρισή τους. Αναλυτικότερα, οι πρώτες και οι βοηθητικές ύλες που προμηθευόμαστε και οι οποίες είναι συσκευασμένες σε πλαστικό – χαρτί – χαρτόνι – μέταλλο κλπ., οδηγούνται μετά την απο-συσκευασία και τη διαλογή – διαχωρισμό, σε πιστοποιημένες εταιρίας ανακύκλωσης που τα διαχειρίζονται περεταίρω. Όλα τα στοιχεία που αφορούν στα είδη των συσκευασιών, τις επιμέρους ποσότητες και τις εταιρίες που τα παραλαμβάνουν, καταχωρούνται λεπτομερώς και επίσημα στο Η.Μ.Α. (Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων).

Από την άλλη πλευρά, οι συσκευασίες των προϊόντων που διοχετεύει η εταιρία μας στην αγορά (χαρτόνι και πλαστικό) καταχωρούνται στην Ε.Ε.Α.Α. (Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης) και στον Ε.Ο.Α.Ν. (Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης) και καταβάλλεται το αντίστοιχο τέλος. Έτσι βοηθάμε έμπρακτα τους αρμόδιους φορείς οι οποίοι διαχειρίζονται μεταξύ άλλων και τους μπλε κάδους, να λειτουργήσουν ομαλά και αποτελεσματικά.

Τέλος, στο πλαίσιο της διαρκούς βελτίωσης που επιδιώκουμε σε όλα τα επίπεδα εφαρμόζουμε Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015.

Περιβαλλοντική διαχείριση ISO 14001 

 

Ο συγκεκριμένος ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της διαδικτυακής εμπειρίας σας. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε τη σελίδα μας θεωρούμε ότι συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Η επιλογή σας μπορεί οποτεδήποτε να τροποποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί σε αυτό το σύνδεσμο