Δεν υπάρχει τρόπος να δημιουργήσουμε περισσότερους πόρους, μπορούμε μόνο να
τους επαναχρησιμοποιήσουμε.
Δεδομένης της αυξανόμενης ανησυχίας για την εξάντληση των φυσικών πόρων, της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και της ανάγκης για αειφόρο ανάπτυξη, η κυκλική οικονομία έρχεται ως φυσικό επακόλουθο.
Με απλά λόγια, ως κυκλική οικονομία ορίζεται η επιμήκυνση του κύκλου ζωής των προϊόντων με παράλληλη εξοικονόμηση των μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων, μέσω της μείωσης, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης πρώτων υλών, ενέργειας και αποβλήτων.
Image

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Η ανακύκλωση συνοπτικά, είναι η διαδικασία κατά την οποία μέρος των απορριμμάτων μετατρέπονται σε πρώτες ύλες από τις οποίες παράγονται νέα προϊόντα. Η συμβολή της ανακύκλωσης είναι πολλαπλή:

 • Μείωση απορριμμάτων
 • Εξοικονόμηση ενέργειας
 • Περιορισμός ρύπανσης στην ατμόσφαιρα, στο έδαφος, στις θάλασσες και στον υδροφόρο ορίζοντα
 • Βελτίωση βιοτικού επιπέδου των λαών
 • Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
 • Προαγωγή της αειφορίας
Image

Πέντε Στόχοι για καθολική πολιτική Κυκλική Οικονομία:

 1. Ενεργοποίηση λύσεων κυκλικού σχεδιασμού για πλαστικά στους σχετικούς τομείς.
 2. Προώθηση καλύτερων ικανοτήτων διαχείρισης πόρων σε χώρες και βιομηχανίες όπου χρειάζονται περισσότερο για να αποφευχθεί η σπατάλη και η ρύπανση·
 3. Επανεξέταση της ρύθμισης των χρηματοοικονομικών και οικονομικών κινήτρων και κανονισμών για τη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών.
 4. Διευκόλυνση των επενδύσεων για την κλιμάκωση σχετικών καινοτομιών, υποδομών και δεξιοτήτων· και
 5. Προώθηση της συνεργασίας δημόσιου-ιδιωτικού τομέα σε αλυσίδες αξίας και δομές διακυβέρνησης.

Ellen MacArthur foundation

Ο συγκεκριμένος ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της διαδικτυακής εμπειρίας σας. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε τη σελίδα μας θεωρούμε ότι συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Η επιλογή σας μπορεί οποτεδήποτε να τροποποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί σε αυτό το σύνδεσμο