Όροι χρήσης της ιστοσελίδας της ΒΙΟΜΕΣ Α.Β.Ε.

 

Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας της ΒΙΟΜΕΣ αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας, προστατεύονται από τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας.

Με τη χρήση της ιστοσελίδας ο επισκέπτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους χρήσης.

Η ΒΙΟΜΕΣ καταβάλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω αυτής, να ενημερώνονται τακτικά και να διέπονται από ακρίβεια, ορθότητα και σαφήνεια. Τυχόν λάθη ή παραλείψεις θα διορθώνονται όποτε εντοπίζονται όμως η ΒΙΟΜΕΣ δεν ευθύνεται για την ύπαρξή τους. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας παρέχεται στους επισκέπτες της ιστοσελίδας ως έχει.

Οι επισκέπτες αναλαμβάνουν κάθε κίνδυνο που είναι πιθανό να προκύψει από την πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας και η ΒΙΟΜΕΣ δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία οποιουδήποτε είδους, τυχόν προκληθεί εξ' αφορμής της χρήσης αυτής.

 

• Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της ΒΙΟΜΕΣ και διατίθονται στο επισκέπτη για προσωπική χρήση. Η ΒΙΟΜΕΣ χορηγεί μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα στο επισκέπτη να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που διατίθενται από την ιστοσελίδα της στην έκταση που συμφωνείται με τους παρόντες όρους. Με την εξαίρεση του δικαιώματος χρήσης που αναφέρεται ανωτέρω, απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή ή άλλη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΒΙΟΜΕΣ.

 

• Προστασία προσωπικών δεδομένων

Τα δεδομένα που συλλέγονται κατά τη χρήση της ιστοσελίδας αυτής αφορούν στην αυτόματη καταγραφή διάφορων πληροφοριών, όπως ο αριθμός των επισκεπτών, ο τύπος του λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή που χρησιμοποιείται από το επισκέπτη της ιστοσελίδας κά. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της χρήσης και τη βελτίωση της ιστοσελίδας.

Η ΒΙΟΜΕΣ δεν συλλέγει αναγνωρίσιμο προσωπικό στοιχείο του επισκέπτη μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας (π.χ. όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση), παρά μόνο εάν ηθελημένα ο χρήστης παρέχει τα στοιχεία αυτά για να υποβάλλει οποιοδήποτε αίτημα (π.χ. με ηλεκτρονική επικοινωνία). Στην περίπτωση αυτή, η ΒΙΟΜΕΣ μπορεί να συλλέξει και να αποθηκεύσει προσωπικά δεδομένα, τα οποία θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό της χρήσης για την οποία τα έχει δηλώσει. Η ΒΙΟΜΕΣ διατηρεί το δικαίωμα να καταχωρεί τα δεδομένα αυτά σε αρχεία για την παραγωγή συγκεντρωτικών στατιστικών καταγραφών.

Με την υποβολή των στοιχείων του, ο χρήστης παρέχει τη συναίνεσή του στη συλλογή, χρήση και επεξεργασία των προσωπικών του στοιχείων βάσει των όρων της παρούσας πολιτικής προστασίας του απορρήτου προσωπικών δεδομένων.

Ο χρήστης της ιστοσελίδας θα διατηρεί σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης ή αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Για την ενάσκηση των ως άνω δικαιωμάτων, κάθε χρήστης δύναται να υποβάλλει έγγραφο αίτημα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: info@viomes.gr

 

• Εφαρμοστέο δίκαιο

 Οι παρόντες όροι, κάθε τροποποίησή τους καθώς και η χρήση της ιστοσελίδας διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. . Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από τη χρήση της ιστοσελίδας, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.


 


 

Ο συγκεκριμένος ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της διαδικτυακής εμπειρίας σας. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε τη σελίδα μας θεωρούμε ότι συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Η επιλογή σας μπορεί οποτεδήποτε να τροποποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί σε αυτό το σύνδεσμο