ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Για την BIOMEΣ Α.Β.Ε. η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι πολύ σημαντική και αποτελεί μία διαρκή ευθύνη για την εταιρία μας. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει τα προσωπικά δεδομένα που η εταιρία μας συλλέγει, πως χρησιμοποιούνται τα δεδομένα αυτά καθώς και τις επιλογές που έχουν οι υποκείμενοι στην επεξεργασία αυτή.

Ποια Δεδομένα συλλέγουμε και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας

Τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, αφορούν σε φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την Εταιρία, εκπροσώπους νομικών προσώπων-πελατών, συνεργαζόμενων τρίτων εταιριών ή υπεργολάβων, επισκέπτες, καθώς και όσους έχουν υποβάλει αίτηση για εργασία.

Συγκεκριμένα συλλέγουμε :

 • Στοιχεία επικοινωνίας όπως ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου, επωνυμία εργοδότη, διεύθυνση εργασίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό τηλεφώνου

 • Επιπρόσθετα στοιχεία, σε ό,τι αφορά στους πελάτες, συνεργαζόμενες τρίτες εταιρίες και υπεργολάβους:

  • Φορολογικά αναγνωριστικά (ΑΦΜ, ΑΔΤ)

  • Οικονομικές πληροφορίες, λεπτομέρειες πληρωμής, παράδοσης και τιμολόγησης

  • Έγγραφα που απαιτούνται για εργασίες τρίτων στις εγκαταστάσεις μας

ή αναφορικά με τους αιτούντες εργασία:

 • Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου και σχετικά έγγραφα για την τεκμηρίωση των εν λόγω στοιχείων.

 • Ημερομηνία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, εθνικότητα.

 • Λεπτομέρειες σχετικές με την ασφαλιστική κατάσταση και τυχόν υφιστάμενο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.

 • Προϋπηρεσία και ακαδημαϊκά προσόντα.

 • Συστάσεις προϋπηρεσίας.

 • Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που τυχόν παρέχονται μέσω των εγγράφων που υποβάλλονται.

ή αναφορικά με τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας :

 • Πληροφορίες σχετικά με τον διακομιστή ή τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας

 • Άλλες πληροφορίες, για περισσότερες λεπτομέρεις δείτε την πολιτική cookies της εταιρίας μας στην ιστοσελίδα μας www.viomes.gr

Η εταιρία μας δεσμεύεται ότι δεν συλλέγει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων.

Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατά τη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων η νομική βάση για την επεξεργασία τους είναι μία από τις παρακάτω :

 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της συμβατικής σχέσης με εσάς (Άρθρο 6 (1) (β) του Γενικού Κανονισμού),

 • έχει δοθεί η ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Άρθρο 6 (1) (α) του Γενικού Κανονισμού),

 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της Εταιρείας ή για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία (Άρθρο 6 (1) (γ) ή (στ) του Γενικού Κανονισμού, αντίστοιχα).

Ποιοί επεξεργάζoνται τα προσωπικά σας δεδομένα

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εκτελείται από την Εταιρία μας  καθώς και από τυχόν συνεργαζόμενες μαζί μας τρίτες εταιρίες, προκειμένου να διασφαλισθεί η επιτυχής υλοποίηση των συμφωνηθέντων σκοπών. Προσωπικά δεδομένα διαμοιράζονται σε τρίτα μέρη όταν είναι αναγκαίο για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών και προϊόντων, καθώς και τη διευκόλυνση της συμφωνημένης συνεργασίας μαζί σας ή επιβάλλεται στην Εταιρία μας από δημόσιες αρχές στο πλαίσιο των νόμιμων υποχρεώσεων μας.

Δεν στέλνουμε τα Δεδομένα σας εκτός Ε.Ε. Σε περίπτωση που απαιτηθεί, η διαβίβαση θα γίνει μόνο για νόμιμους λόγους και μόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στον GDPR.

Ασφάλεια και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Η Εταιρίας μας φροντίζει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας. Η επεξεργασία τους επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και τυχόν υπεργολάβους και εξωτερικούς συνεργάτες μας μόνο για τους παραπάνω αναφερόμενους σκοπούς. Φροντίζουμε δε να λαμβάνουμε τα απαραίτητα και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προκειμένου να διασφαλισθεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, αποκάλυψη, απώλεια και τροποποιήσεις.

Χρόνος τήρησης προσωπικών δεδομένων

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο τα έχουμε συλλέξει. Είναι πιθανό επίσης να τηρήσουμε τα δεδομένα αυτά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα λόγω νομικών αξιώσεων ή κατ΄ επιταγή εννόμων συμφερόντων και υποχρεώσεων της Εταιρίας.

Οσον αφορά τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω των φυλλομετρητών κατά την περιήγηση στην ιστιοσελίδα μας μπορείτε να ενημερωθείτε από την πολιτική Cookies της εταιρίας μας που είναι αναρτημένα στην ιστιοσελίδα μας www.viomes.gr.

Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα προσωπικών δεδομένων

Έχετε τα δικαιώματα:

 • πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα,

 • διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

 • διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη,

 • φορητότητας των Δεδομένων σας,

 • περιορισμού της επεξεργασίας,

 • εναντίωσης/ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

Τέλος, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Ελληνική ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr/).

Στοιχεία επικοινωνίας με την εταιρία μας

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή για να ασκήσετε τα προαναφερθέντα δικαιώματά σας στον τηλεφωνικό αριθμό: 210 6646231, ή εναλλακτικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Ενημέρωση για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Στην προσπάθειά μας να βελτιώνουμε συνεχώς την προστασία των δεδομένων σας, τη σαφή και ξεκάθαρη πληροφόρησή σας σχετικά με την επεξεργασία τους και την τήρηση του ευρωπαϊκού και εθνικού δικαίου, η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων υπόκειται σε αλλαγές. Παρακαλείσθε να επισκέπτεσθε κατά διαστήματα την ιστοσελίδα μας www.viomes.gr προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές.

Ο συγκεκριμένος ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της διαδικτυακής εμπειρίας σας. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε τη σελίδα μας θεωρούμε ότι συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Η επιλογή σας μπορεί οποτεδήποτε να τροποποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί σε αυτό το σύνδεσμο